Sterk werk verder zetten

Een bereikbaar Heist-op-den-Berg

 

Een Heist dat je vlot doorkruist. Met de fiets: via een kwaliteitsvol en bewegwijzerd fietsnetwerk van functionele en belevingsfietspaden. Of met de bus: via het klaverblad en de vier buslussen. Vele plannen liggen klaar voor realisatie. Voor wat we nog niet realiseerden, steken we graag een tandje bij. Want meer mensen op de fiets of de bus betekent minder auto’s op onze wegen.

Een bereikbaar Heist wil voor CD&V ook zeggen dat gemeentediensten maximaal toegankelijk zijn. Zoveel mogelijk online en digitaal maar met een persoonlijk contact voor wie het wenst.
En met een gemeentebestuur dat niet alleen bestuurt vanop haar berg maar in dialoog gaat met alle betrokken inwoners.

Meer verplaatsingen met de fiets binnen de gemeente is onze doelstelling. Daarom kiezen we voor een kwaliteitsvol en bewegwijzerd fietsnetwerk.

Blue Bikes aan het station? Ze maken het industriepark, het CC of de woonzorgcentra bereikbaar met de trein. Koning fiets
als gezond alternatief voor de auto.

Een bereikbaar Heist-op-den-Berg

Ondernemend Heist-op-den-Berg

Een ondernemend Heist-op-den-Berg

 

Heist-op-den-Berg, waar zelfstandigen, middenstanders en ondernemers ruimte krijgen om plannen te realiseren: in het bruisende winkelhart, in de woonkernen, op het industrieterrein. Waar we steun geven aan gedreven vrijwilligers die tal van verenigingen tot leven brengen.

Allemaal zorgen ze ervoor dat Heist intens leeft, droomt, plannen maakt én realiseert.
Zo maken we Heist nog beter op het vlak
van wonen, werken, vrijetijd…

De Bergstraat als bruisend winkelhart, het industriepark als plaats van tewerkstelling. We laten het economische hart van onze gemeente stevig kloppen.

Een zorgzaam Heist-op-den-Berg

 

De sfeer, het goede leven in Heist wordt zowat door iedereen geprezen. Dat horen we graag. Maar het mag ons niet in slaap wiegen. Daarom gaat CD&V voor een zorgzaam Heist. Iedereen moet mee: jong en oud, rijk en arm. Alleen ga je misschien sneller, maar samen ga je verder.
Zij die het nodig hebben, moeten nog meer op ons kunnen rekenen. Niet alleen om te overleven, maar ook om er echt bij te kunnen horen op
het vlak van cultuur, sport of vrijetijd.

Een zorgzaam Heist betekent ook een veilig Heist. Veiligheid is hier geen gevoel maar realiteit. Dat willen we zo houden. En een zorgzaam Heist gaat verantwoord om met haar inkomsten en uitgaven.

Wij staan voor een zorgzaam Heist.
Een gemeente die ervoor zorgt dat iedereen er echt bij hoort.

Levendige dorpskernen

met levendige dorpskernen

 

Eenheid scheppen door eigenheid te erkennen. Dat is precies wat de laatste jaren gebeurt in Heist-op-den-Berg. Dorpskernherinrichtingen gaan verder dan alleen wegen- en rioleringswerken. We geven kansen aan levende, warme en karaktervolle dorpen. De weg daar naartoe?
Die leggen we samen af.

Voor CD&V is het overduidelijk: verenigingen dragen bij tot levendige dorpskernen. Daarom is het zo belangrijk dat de gemeente verenigingen ondersteunt. Levendige dorpskernen vragen ook de nodige voorzieningen: groen-, speel- en ontmoetingsruimte, onderdak voor verenigingen, sportinfrastructuur of winkels in de nabije omgeving, vlotte bus- en fietsverbindingen naar het centrum. Zo valt de puzzel in elkaar. Daarom willen we sterk werk verderzetten.

We zorgen voor levendige dorpskernen via gezellige parkjes, veilige speelruimtes, het ondersteunen van verenigingen en vlotte bus- en fietsverbindingen.

Sterk werk verder zetten